Piper-Heidsieck, Charles Heidsieck a Rare Champagne získávají certifikaci B Corp

Piper-Heidsieck, Charles Heidsieck a Rare Champagne získávají certifikaci B Corp

autor: Red. foto: se svolením Premier Wines & Spirits

Všechny tři zmíněné šampaňské domy, které jsou součástí rodinného podniku EPI Group, oznámily, že získaly certifikaci B Corp a dosáhly celkem 91,9 bodu v hodnocení neziskové sítě B Lab, která funguje od roku 2006.

Certifikaci B Corp uděluje mezinárodní nezisková síť B Lab, která byla založena roku 2006 za cílem zlepšení globálního byznysu a jeho dopadů na planetu. Tři ikonické podniky z oblasti Champagne jako noví nositelé certifikace B Corp stvrzují své závazky ke společensky a ekologicky prospěšným aspektům svého podnikání. Jedná se o zásadní krok ve změně postupů k vytvoření účelového pozitivního obchodního modelu.

Získat certifikaci B Corp je velmi obtížné. V procesu hodnocení B Corp se posuzuje společenský a ekologický dopad jednotlivých značek prostřednictvím dotazníku s více než 200 otázkami, které se týkají řízení podniku, jeho zaměstnanců, zasažených komunit a životního prostředí. Certifikace B Corp stvrzuje, že daná firma přijímá odpovědnost vůči všem zapojeným subjektům, nejen akcionářům. Hodnocená společnost také musí fungovat na principu transparentnosti, dovolí tedy zveřejnit informace o svých výsledcích tak, aby je bylo možné změřit podle standardů B Lab a publikovat ve vlastním profilu B Corp. Certifikací B Corp se nehodnotí pouze výrobek nebo služba, ale celkový pozitivní dopad společnosti, čímž se společnost zároveň zavazuje k trvalému zlepšování.

Damien Lafaurie, prezident a výkonný ředitel společností Piper-Heidsieck, Charles Heidsieck a Rare Champagne a divize vína a šampaňského skupiny EPI, uvádí: „Jsme velice hrdí na to, že se stáváme součástí komunity průkopníků, kteří jsou hybnou silou lidstva a stylem svého podnikání mění celosvětovou ekonomiku ku prospěchu všech lidí, komunit i celé planety. Velmi si vážíme toho, že jsme prvním producentem v oblasti Champagne, který získává certifikaci B Corp, čímž se připojujeme k závazku sítě B Lab vytvořit inkluzivní, spravedlivý a obnovitelný hospodářský systém. Doufáme, že náš počin inspiruje i další subjekty ve vinařském odvětví, aby se k nám připojily!“

„Zejména jsem hrdý na to, jak skvělou práci odvedly týmy Piper-Heidsieck, Charles Heidsieck a Rare Champagne při důkladné přeměně, která je k získání certifikace B Corp zapotřebí, a budeme dále pokračovat na cestě vpřed,“ dodává Lafaurie. „Těšíme se, že náš přístup bude motivací ke společným iniciativám v rámci produkce champagne, jak v oblasti společenské, tak i co se týče životního prostředí.“

Pro získání certifikace B Corp přijala skupina EPI mimo jiné tyto iniciativy:

  • Zapojení účelu do statusu společnosti, čímž se společnost stala ziskovou společností s cílem vytvářet významný pozitivní dopad pro společnost i životní prostředí
  • Zavedení radikálního programu úspor energie (-40 % do roku 2025), skoncování s používáním fosilních paliv ve výrobě a využívání 100% obnovitelné elektrické energie
  • Přesunutí 100 % dodavatelů do Evropy do roku 2030
  • I nadále používání na vlastních vinicích udržitelných postupů v oblasti životního prostředí. Aktuálně společnost vůbec nepoužívá herbicidy, pesticidy ani chemické látky k ošetření hniloby. Dále prosazuje používání organických přípravků, vysazování stromů a vinic i další iniciativy podporující biologickou rozmanitost na vinicích.
  • Podpora všech partnerských vinařů, aby se do roku 2025 přeměnily na VDC (udržitelné vinařství v oblasti Champagne)
  • Zavedení cílů udržitelného rozvoje pro všechny zaměstnance, aby se urychlilo šíření osvědčených postupů ve všech odvětvích a na všech úrovních společnosti
  • Trvalý závazek k rovnosti žen a mužů na všech úrovních organizace
  • Podpora různorodosti zaměstnanců se zaměřením na inkluzi a nabírání mladých talentovaných pracovníků z různých oblastí

Zdroj: Tisková zpráva Premier Wines & Spirits

Přihlásit se k odběru newsletteru

Chcete dostávat pravidelně exkluzivní obsah přímo do vaší emailové schránky?
Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář