Chceme Michelin v Česku, žádá veřejnost a píše dopis vládě. „Patříme do západní Evropy,“ říká Knedla. „Je to bez diskuze“, souhlasí Pohlreich

Chceme Michelin v Česku, žádá veřejnost a píše dopis vládě. „Patříme do západní Evropy,“ říká Knedla. „Je to bez diskuze“, souhlasí Pohlreich

Redakce Redakce foto: se svolením Michelin Guide

Hlas veřejnosti v těchto dnech přerostl do otevřeného dopisu, který směřují vládě nejenom špičkoví kuchaři, ale i veřejnost, které česká gastronomie není lhostejná. Celé znění dopisu najdete v článku.

Nejistota by se dala krájet, dlouhá doba nerozhodnosti přestává být únosná a výsledek v nedohlednu – asi tak by se dala popsat situace kolem možnosti mít vlastního českého průvodce Michelin Guide. I z těchto důvodů se rozhodli přistoupit k nebývalému kroku samotní zástupci restaurací a dalších gastronomických provozů. Nechali právníky sepsat oficiální ´Dopis vládě ve věci Michelin Guide´ a v těchto dnech začali sbírat podpisy, které k dopisu připojí. Aby měla celá akce váhu, je potřeba v několika dnech sesbírat minimálně 10 000 podpisů. Dopis na vládu už odešel, podpisové archy lze podepsat do neděle 16. července, aby se vše dostalo na řadu v rámci projednávání. Archy už podepsali a celou akci podporují špičky českého gastrobyznysu, včetně Zdeňka Pohlreicha, Jana Punčocháře nebo Jana Knedly.

„Jsme ekonomicky i gastronomicky vyspělá země, a tak by se na nás mělo i nahlížet," říká Jan Knedla, šéfkuchař restaurace Papilio. „Jídlo, respektive gastronomie je součástí naší kultury, a ta by se měla podporovat.“

Akce se velmi rychle šíří po podnicích, kde lidé najdou podpisové archy. Není nutné se v podniku najíst ani napít, stačí přijít a daný arch vyplnit a podepsat. Na konci podpisové akce všechny restaurace archy přiloží ke zmíněnému dopisu a zašlou je na Úřad vlády České republiky.

Situaci podle všeho nechal takto daleko zajít ministr pro místní rozvoj ČR Ivan Bartoš. Podle dostupných informací všechny náležité dokumenty leží už týdny právě na jeho ministerském stole. „Vůbec nerozumím tomu, proč takovou věc vůbec má řešit úřad ministra, a proč kolem michelinského průvodce musí vznikat tolik aktivit, proč to muselo zajít takto daleko,“ podivuje se známý šéfkuchař a majitel špičkových pražských restaurací Zdeněk Pohlreich. „Celá tato záležitost je bez diskuze. Nesouhlasím s těmi, co říkají, že by byl Michelin Guide v Česku k ničemu. Lidé by si měli uvědomit, že gastronomie je plnohodnotný obor, který vznikl a stojí na soukromých penězích. Snad jsme tu za těch třicet let udělali dost na to, aby stát skrze gastro podpořil celou ekonomiku. Jsme součástí místní kultury a historie, a když se můžou dávat peníze na opravy kostelů nebo na filmové festivaly, měly by jít i na tohoto průvodce. Přínos gastronomie do státního rozpočtu je každý den obrovský,“ dodává Pohlreich.

Podpisové archy v této chvíli zájemci najdou na našich stránkách a v těchto podnicích: Vallmo, Divinis, Next Door by Imperial, Café Imperial, Výčep Korunní, U Matěje, Sia Restaurant nebo Červený jelen.

10 000 podpisů musí být podepsáno do nedělního večera. Celé znění oficiálního Dopisu vládě ve věci Michelin Guide si můžete přečíst níže a podepsat ZDE:

V Praze, 4. 7. 2023

Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády,

my níže podepsaní z řad zaměstnanců, zaměstnavatelů v cestovním ruchu, klientů či široké veřejnosti se na Vás obracíme s naléhavou a časově urgentní žádostí o schválení úhrady příspěvku Michelin Guide za Českou republiku pro rok 2023.

Michelin Guide od roku 2022 změnil koncepci a hodnotí restaurace v těch zemích, které se prostřednictvím jejich národní autority pro cestovní ruch stanou partnerem Michelin Guide.

Česká republika od roku 2022 příspěvek dosud neuhradila. Dle dostupných informací si ministr pro místní rozvoj vyhradil právo rozhodovat o výdajích jemu podřízené organizace Česká centrála cestovního ruchu a agendu Michelin Guide přenesl na ministerstvo. Příspěvek však dosud uhrazen nebyl, ministr předložil ohledně úhrady příspěvku materiál k projednání vládou, čímž vzniká politováníhodné zpoždění, které nás vylučuje v tomto segmentu na okraj Evropy.

Po obsahové stránce vyjadřujeme jednoznačnou podporu schválení předloženého materiálu, neboť je zcela v souladu s komplexní strategií vlády orientovat ekonomiku na vysokou přidanou hodnotu.

Argumenty pro úhradu příspěvku jsou výstižně uvedené v předloženém materiálu pro jednání vlády. Přesto bychom rádi některé vyzdvihli:

1. Příspěvek Michelin Guide není žádná dotace, jde fakticky o poplatek za zařazení České republiky do průvodce, který nemůže uhradit nikdo jiný než autorita mimo soukromý sektor.

2. Gastroturismus je prokazatelně významným segmentem cestovního ruchu, jehož potenciál není v České republice dostatečně využitý zejména vzhledem k rozvoji kvality gastronomie v posledních pěti letech.

3. Nejde jen o podporu samotného gastroturismu, ale o jeden z významných indikátorů všeobecného rozvoje České republiky, nejenom jako turistické destinace. Michelin Guide působí tradičně ve všech demokratických a hospodářsky rozvinutých zemích Evropy a Ameriky. V posledním desetiletí se rozšířil i do rostoucích ekonomik Asie a postkomunistických zemí (Estonsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko). Předpokládáme, že vláda chce, aby Česká republika byla považována za součást civilizované a hospodářsky rozvinuté Evropy.

4. Poplatek Michelin Guide jsou efektivně investované prostředky, protože zahrnují nejenom publikaci v Michelin Guide, ale i trvající marketingovou podporu po celém světě, která svou hodnotou převyšuje příspěvek.

5. Michelin Guide zahrnuje především kvalitní a cenově dostupné restaurace v regionech zařazené do průvodce (BIB Gourmand a Michelin Selection), Michelinské hvězdy jsou pak oceněním těch nejlepších mistrů šéfkuchařů, kteří zasvětili oboru svůj profesní život. Žádný jiný národní či mezinárodní průvodce se ani vzdáleně nepřibližuje vlivem, prestiží, povědomím a autoritou průvodci Michelin Guide.

6. Michelin Guide má reálný potenciál přivést turisty do regionů, zvýšit počet přenocování, oslovit bonitní turisty, kteří utratí nejenom za restaurace z Michelin Guide, ale i za další zboží a služby či ubytování. Michelin Guide pozvedne prestiž České republiky a přispěje k rozptýlení povědomí, že Česká republika je („jen“) zemí levného alkoholu.

7. Michelin Guide propaguje služby s nejvyšší přidanou hodnotou a úrovní. Je evidentní, že jen samotný zvýšený daňový výnos řádově převýší příspěvek Michelin Guide.

8. Nejenom z peněz živ je člověk – Michelin Guide je oceněním a podporou soutěživosti v gastronomii.

Vážený pane premiére, vážení členové vlády, obracíme se na Vás vzhledem k tomu, že dosavadní jednání s ministrem pro místní rozvoj nevedla k cíli. Naposledy se sešly delegace ministerstva pod vedením ministra a zástupců cestovního ruchu 20.2.2023. Tehdy ministr deklaroval vůli věc konstruktivně řešit, znovu svolat jednání k vyhodnocení postupů a požádal zástupce cestovního ruchu o mediální zdrženlivost po dobu jednání, která byla až dosud zástupci cestovního ruchu bezpochyby naplňována. Pohár trpělivosti však přetekl, když ministerstvu pro místní rozvoj dalo najevo svůj postoj sdělením agentuře Michelin Guide, že věc postoupilo k politickému rozhodnutí. Sdělení navíc vyznívá - nevíme co bude, kdy to bude, už o tom ani nerozhodujeme. Pro zástupce cestovního ruchu pak sdělení znamená, že s nimi ministerstvo už nejedná, to je u ministerstva odpovědného za cestovní ruch zcela absurdní.

Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Vás naléhavě žádáme o urgentní zajištění úhrady příspěvku České republiky pro Michelin Guide 2023, a to formou důrazného apelu na ministra pro místní rozvoj, aby bez dalšího poplatek uhradil nebo dal uhradit Českou centrálou cestovního ruchu, popř. cestou usnesení vlády.

S poděkováním a v úctě

Diskuze o postavení žen v gastronomii se dá vyřešit snadno – začněme tím, že ji nebudou řídit muži.
Vedení české části světově nejproslulejší barmanské soutěže světa, World Class, odtajnilo jména dvanácti barmanů postupujících do finále. Jeden z nich by měl, jakožto vítěz českého kola,...
Šéfkuchař restaurace, která se nachází v krásném tatranském Hotelu Lomnica, Patrik Pokrývka sbíral zkušenosti ve světoznámých severských podnicích, jakými jsou Noma či Maemo. Dnes je uplatňuje se...
Spojit nespojitelné. Hlavní myšlenkou čerstvě otevřené restaurace v nejdražší office budově v Praze je fúze. Na 320 místech pro hosty restaurace Fuze nabízí obrovskou škálu možností, prožitků a chutí.
K masu má Eva Che skoro až posvátnou úctu. Když popisuje jeho přípravu, je vidět, že má promyšlený každý krok, což z výsledku dělá skvěle vyladěný pokrm. Vaří v hotelových kuchyních i u klientů...
Znalcům je japonská whisky dobře známá a jména jako Nikka, Suntory nebo Chichibu byste v jejich slovníku našli bez problémů. Méně známý už je ale fascinující příběh o tom, jak se whisky dostala do...
Lukáš Nevyjel vaří českou kuchyni. Rozhodně ale ne v podobě svíčkové s knedlíkem. V jeho pokrmech najdete častěji chuť nebo emoci, kterou možná dobře znáte z dětství. Používá totiž výhradně české...
Od doby, co Petr Kunc nastoupil jako šéfkuchař do restaurace Salabka, je zřejmé, že nemá v úmyslu zůstat v gastronomickém mainstreamu a že bude Salabku po všech stránkách posouvat dál a nahoru. A...
Jedna z nejlepších slovenských restaurací s adresou přímo v srdci velehor twistuje tradiční místní suroviny do jídel evropské úrovně. Podnik Franz Josef a jeho degustační menu jsou rozhodně důvodem...